Hỏi đáp và tin tức

21/10/2022

Điều kiện viên chức trúng tuyển không phải tập sự

Ông Đặng Văn Hùng (Hà Nội) ký hợp đồng lao động với trường đại học A, giữ ngạch giảng viên, đóng BHXH bắt buộc từ năm 2002. Tháng 5/2020, ông xin nghỉ việc. Từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/7/2021, ông Hùng ký hợp đồng thời vụ 11 tháng, ngạch chuyên viên tại trường đại học B.

Ngày 16/7/2021, ông Hùng ký hợp đồng lao động 3 năm tại trường đại học B, hưởng lương 3,99. Theo chế độ nâng lương thường xuyên thì ngày 1/6/2022, ông hưởng mức lương 4,32.

Ngày 31/5/2022, ông có quyết định trúng tuyển viên chức trường đại học B theo hình thức thi tuyển, giữ ngạch chuyên viên.

Hiện tại, trường đại học B ký hợp đồng làm việc căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Ông Hùng hỏi, ông có phải thực hiện chế độ tập sự tại trường đại học B không? Ông hưởng mức lương 85% x 3,00 có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ theo Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Theo đó, trường hợp ông Đặng Văn Hùng được tuyển dụng đáp ứng điều kiện nêu trên thì không phải thực hiện chế độ tập sự.

 Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng