Hỏi đáp và tin tức

05/09/2022

Giáo viên có phải ký hợp đồng làm việc mới khi chuyển trường?

Việc điều chuyển công tác của viên chức là Giáo viên giữa các đơn vị sự nghiệp công lập không hiếm. Do đó, nhiều giáo viên khi chuyển công tác sẽ thắc mắc có phải ký hợp đồng làm việc mới hay không?

Từ khóa:

Các bài đã đăng