Hỏi đáp và tin tức

12/05/2022

Giáo viên THCS hạng II được xếp lương mới thế nào?

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên THCS thực hiện theo quy định theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.

Từ khóa:

Các bài đã đăng