Hỏi đáp và tin tức

17/10/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm những thành phần nào?

Theo quy định mới nhất hiện hành, công dân muốn đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng đủ điều kiện và được thông qua bởi Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Từ khóa:

Các bài đã đăng