Hỏi đáp và tin tức

09/11/2021

Không căn cứ vào trình độ đào tạo để xếp lương cao hơn

Bà Nguyễn Đoàn Phương Dung (Gia Lai) được tuyển dụng vào tháng 4/2017, trình độ chuyên môn thạc sĩ, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II. Sau thời gian tập sự, tháng 1/2018, bà được bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II (V.07.04.11), hệ số lương 2,34.

Đến nay bà Dung giữ hạng giáo viên THCS hạng II được gần 4 năm và hệ số lương là 2,67. Bà Dung hỏi, theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, bà có được xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 (V.07.04.31) không và hệ số lương là bao nhiêu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập, và thuộc thẩm quyền của địa phương. Đề nghị bà Dung liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, cần lưu ý, người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển (Luật Viên chức 2010), không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương cao hơn vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Nguồn tin: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng