Hỏi đáp và tin tức

21/10/2021

Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức tuyển dụng sau 1/7/2020

Ông Lê Đức Mạnh (Thanh Hóa) ký hợp đồng không xác định với cơ quan từ năm 2005, có tham gia BHXH, BHYT. Đến năm ngày 31/12/2020, ông được cấp có thẩm quyền tuyển dụng làm viên chức tại cơ quan, đúng với vị trí việc làm ông đã làm từ năm 2005 đến nay.

Sau khi được tuyển vào viên chức, cơ quan lại chuyển sang ký hợp đồng xác định thời hạn. Ông Mạnh hỏi, việc cơ quan ông chuyển sang ký hợp đồng xác định thời hạn như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.

Do vậy, nếu trường hợp của ông Lê Đức Mạnh được tuyển dụng làm viên chức theo đúng quy định của pháp luật kể từ ngày 1/7/2020 (trừ trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này) thì thuộc trường hợp ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng