Hỏi đáp và tin tức

Ngoài tiền lương, viên chức có những quyền lợi gì?

Vẫn có 3 trường hợp được hưởng “biên chế suốt đời”, đảm bảo tính ổn định, lâu dài, bền vững trong công việc cũng như thu nhập của viên chức.

Từ khóa:

Các bài đã đăng