Hỏi đáp và tin tức

27/07/2022

Nhóm đối tượng nào được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển?

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương (Bắc Giang) hỏi: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với những đối tượng nào? Nội dung, hình thức xét tuyển công chức được pháp luật quy định ra sao?

Từ khóa:

Các bài đã đăng