Hỏi đáp và tin tức

11/05/2022

Những cơ quan nào có thẩm quyền tuyển dụng công chức?

Điều 39 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi bởi Khoản 6, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Từ khóa:

Các bài đã đăng