Hỏi đáp và tin tức

29/07/2022

Những trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời?

Bạn đọc Nguyễn Văn Hải (Bắc Giang) hỏi: Theo Kết luận 40 của Bộ Chính trị vừa mới ban hành, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Vậy có trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời không?

Từ khóa:

Các bài đã đăng