Hỏi đáp và tin tức

20/05/2022

Quy định về việc dùng chứng chỉ nghiệp vụ để thi tuyển giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc sử dụng chứng chứng chỉ nghiệp vụ cũ để thi tuyển giáo viên.

Từ khóa:

Các bài đã đăng