Hỏi đáp và tin tức

16/06/2022

Sắp đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức vào tháng 7.2022.

Từ khóa:

Các bài đã đăng