Hỏi đáp và tin tức

12/08/2022

Thi đỗ công chức, trường hợp nào được giữ nguyên bậc lương?

Bà HoàngThị Trung Châu (Đồng Nai) tốt nghiệp cử nhân Luật năm 2014. Từ tháng 9/2014 đến tháng 4/2016, bà làm nhân viên hợp đồng tại Phòng Tư pháp huyện (đóng BHXH bắt buộc được 1 năm 8 tháng).

Tháng 8/2017, bà Châu thi đỗ công chức, vào làm chuyên viên Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, phụ trách mảng thanh tra, phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính.

Do có thời gian làm hợp đồng tại Phòng Tư pháp nên bà được miễn tập sự và hưởng lương bậc 1/9, hệ số 2,34. Tháng 1/2020, bà được nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,67 và đến tháng 8/2020 bà xin nghỉ việc, đóng BHXH được 3 năm. Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc là 4 năm 8 tháng.

Tháng 5/2022, bà thi đỗ công chức tại vị trí thanh tra của một sở tại TPHCM. Bà Châu hỏi, bà có thuộc trường hợp được miễn tập sự khi tuyển dụng công chức và có được giữ nguyên bậc lương 2,67 theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp của bà Hoàng Thị Trung Châu nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì được miễn tập sự.

Việc xác định thế nào là đúng ngành, nghề đào tạo hoặc đúng chuyên môn đã đảm nhiệm trước đây căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự tuyển theo thông báo tuyển dụng và thuộc thẩm quyền của cơ quan tuyển dụng; đồng thời nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì sẽ được tính làm căn cứ để xếp ngạch, bậc lương khi được tuyển dụng vào làm công chức cấp huyện trở lên.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng