Hỏi đáp và tin tức

11/05/2022

Thời gian làm hợp đồng có được tính hưởng phụ cấp lâu năm?

Ông Nguyễn Văn Nam (Đắk Lắk) là giáo viên hợp đồng tại trường THCS thuộc vùng đặc biệt khó khăn (vùng III) từ tháng 4/2012, có đóng BHXH. Tháng 9/2020, ông được tuyển dụng theo diện đặc cách và vẫn làm việc tại trường.

Ông Nam hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Thời gian căn cứ để tính mức hưởng là từ khi bắt đầu hợp đồng (tháng 4/2012) hay khi được tuyển dụng (tháng 9/2020)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm trở lên được hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Trước thời điểm được tuyển dụng (tháng 9/2020), ông Nguyễn Văn Nam là giáo viên hợp đồng tại trường THCS thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trong trường hợp nếu ông được hợp đồng và trả lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thời gian hợp đồng này được tính là thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng