Hỏi đáp và tin tức

Tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ khóa:

Các bài đã đăng