Hỏi đáp và tin tức

Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch

Để trở thành công chức tư pháp hộ tịch, người dự tuyển phải đáp ứng các tiểu chuẩn đã được quy định.

Từ khóa:

Các bài đã đăng