Hỏi đáp và tin tức

19/07/2022

Trường hợp nào phải hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế?

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Bình Thuận) hỏi, trường hợp trước đây là công chức cấp xã, được tinh giản biên chế từ ngày 1/11/2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nay được tuyển chọn làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì có phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đã quy định: “Những người đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận (trừ phí học nghề quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Nghị định này)”.

Theo đó, đối tượng là công chức cấp xã đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), nay được chọn làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì không phải hoàn trả lại trợ cấp tinh giản biên chế đã được nhận.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng