Hỏi đáp và tin tức

20/05/2022

Viên chức chuyển công tác có phải tập sự lại?

Bà Nguyễn Thị Minh Phương (Hà Nội) có bằng tiến sĩ, công tác tại viện nghiên cứu, hưởng lương nghiên cứu viên chính, hệ số 4,74. Nay bà được tiếp nhận về trường đại học theo diện tiếp nhận viên chức. Trường đại học cho rằng bà đang ở ngạch nghiên cứu viên, không phải ngạch giảng viên nên dự định yêu cầu bà phải tập sự, hưởng lương tập sự hệ số 3,0 (cho tiến sĩ).

Bà Phương cho rằng căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, bà ở ngạch nghiên cứu viên, chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của trường đại học, đóng BHXH trên 20 năm nên không phải tập sự theo quy định của Nghị định này và bà sẽ tiếp tục được hưởng lương theo hệ số 4,74 tiếp nối ở cơ quan cũ. Bà Phương hỏi, bà hiểu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định như sau:

“4. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng BHXH bắt buộc của viên chức”.

Vì vậy, trường hợp nếu bà Nguyễn Thị Minh Phương thuộc diện được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì được áp dụng Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP để ký kết hợp đồng làm việc và thực hiện chế độ tiền lương.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng