Hỏi đáp và tin tức

24/09/2022

Viên chức y tế nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thế nào?

Bộ Y tế hướng dẫn về việc đánh giá kỹ năng sử dụng tin học cơ bản và ngoại ngữ trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.

Từ khóa:

Các bài đã đăng