Hỏi đáp và tin tức

25/10/2022

Xếp lương đối với công chức cấp xã khi có bằng đại học

Bạn đọc Hải Ninh (Hà Nam) hỏi: Tôi là công chức cấp xã, chuẩn bị có bằng đại học (do cơ quan cử đi học). Vậy tôi sẽ được xếp lương như thế nào?

Từ khóa:

Các bài đã đăng