Hỏi đáp và tin tức

06/12/2022

Xếp lương với viên chức chuyển sang công chức thế nào?

Nếu đáp ứng đủ điều kiện được pháp luật quy định, viên chức có thể chuyển sang công chức. Từ đó, cách xếp lương từ viên chức sang công chức cũng thay đổi.

Từ khóa:

Các bài đã đăng