pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Du lịch

Giá: 40,000

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN THI THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: DU LỊCH

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

 

1

 

 

 

Theo Luật Du lịch, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế được quy định như thế nào?

 

 

 

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

Có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.  

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

 

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2 Theo quy định tại Luật Du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý khu du lịch trong phạm vi ranh giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch
 

 

3

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận điểm du lịch địa phương thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tổng cục Du lịch

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

4

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận khu du lịch địa phương thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

 

Tổng cục Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

5

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận điểm du lịch quốc gia thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

 

Hiệp hội Du lịch quốc gia

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

6

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận khu du lịch quốc gia thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

 

Thủ tướng Chính phủ

 

 

Chủ tịch Nước

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tổng cục Du lịch

 

 

7

 

Theo quy định tại Luật Du lịch, quy hoạch phát triển du lịch được hiểu như thế nào?

 

Quy hoạch phát triển du lịch là quy hoạch ngành, gồm quy hoạch cụ thể phát triển du lịch.

 

Quy hoạch phát triển du lịch gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quy hoạch cụ thể phát triển du lịch.

Quy hoạch phát triển du lịch là quy hoạch ngành, gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quy hoạch cụ thể phát triển du lịch.  

Quy hoạch phát triển du lịch là quy hoạch ngành,

gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch.

 

 

 

 

8

 

 

 

Theo Luật Du lịch, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa được quy định như thế nào?

 

 

 

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 

 

 

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp.

 

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

9

 

Theo quy định tại Luật Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm?

 

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

 

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.  

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

 

10

 

 

Theo quy định tại Luật Du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có quyền gì dưới đây?

 

 

Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp.

Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch.

Tham gia hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp về du lịch ở trong nước và nước ngoài.

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch.