word-the-cao

200 câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Kiến thức chung(Có đáp án)

Giá: 60,000

Mã Tài liệu: KTC136
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

“200 câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Kiến thức chung(Có đáp án)” là bộ câu hỏi bao gồm các nội dung sau:

– Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

– Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT- BNV.

– Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT- BNV.

– Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT- BNV.

– Luật giáo dục 2005

– Luật viên chức

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về nội dung gì?

A. Đạo đức nhà giáo.

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

C. Những điều giáo viên không được làm.

D. Điều lệ trường phổ thông.

Câu 2: Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng những quy định của quyết định này?

A. Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Giáo viên mầm non, tiểu học và THCS.

C. Giáo viên phổ thông.

D. Giáo viên các trường công lập.

Câu 3:Các hành vi nhà giáo không được làm: “trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường được quy định tại:

A. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

B. Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009.

C. Thông tư 30/2009/TT-BGDDT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

D. Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, điều lệ trường tiểu học.