pdf-nạp thẻ

250 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức, nâng ngạch công chức môn Tin học

Giá: 30,000

Mã Tài liệu: TH024
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ tài liệu có 250 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức, nâng ngạch công chức môn Tin học bao gồm những nội dung sau:

– HIỂU BIẾT VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (50 câu)

– SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT OFFICE (150 câu)

+ MICROSOFT WORD (50 câu)

+ MICROSOFT EXCEL (50 câu)

+ MICROSOFT POWERPOINT (50 câu)

– KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET (50 câu)