pdf-nạp thẻ

250 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức, nâng ngạch công chức môn Tin học

Giá: 30,000

Bộ tài liệu có 250 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức, nâng ngạch công chức môn Tin học bao gồm những nội dung sau:

– HIỂU BIẾT VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (50 câu)

– SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT OFFICE (150 câu)

+ MICROSOFT WORD (50 câu)

+ MICROSOFT EXCEL (50 câu)

+ MICROSOFT POWERPOINT (50 câu)

– KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET (50 câu)