audio-text

Tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp học) ôn thi công chức, viên chức môn Tin học năm 2018 – Phần 3/4

Giá: 60,000

– Tài liệu Audio ôn thi công chức, viên chức môn Tin học năm 2018-phần 3/4 là tài liệu ghi âm trực tiếp trên lớp học ôn thi công chức, viên chức với nội dung: giải đáp 600 câu hỏi trắc nghiệm tin học.

– Tài liệu bao gồm 1 file Audio định dạng mp3 với độ dài 238 phút và 1 file word với 600 câu hỏi trắc nghiệm tin học

Demo:

Câu hỏi 90: Trong Windows, để đổi tên cho thư mục ta thực hiện các bước sau?

 1. Click vào thư mục, nhấn phím F5, gõ tên mới, nhấn
 2. Click vào thư mục, nhấn phím F3, gõ tên mới, nhấn
 3. Click vào thư mục, nhấn phím F2, gõ tên mới ,nhấn enter.

Câu hỏi 91: Truyền thông đa phương tiện là?

 1. Là kỹ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông
 2. Là một dạng của truyền thông.
 3. Là các kỹ thuật mô phỏng nhiều dạng thông tin khác

Câu hỏi 92: Đâu là tên củ a môṭ phần mềm xử lý ảnh?

 1. Microsoft Office Wo
 2. Microsoft Windows.
 3. Adobe Photoshop CS5.

Câu hỏi 93: Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows 7, ta dùng chức năng?

 1. System của Control P
 2. Fonts của Control Panel.
 3. Desktop của Control Panel.

Câu hỏi 94: Để chuyển đổi FONT chữ bạn dùng phần mềm nào sau đây?

 1. Unik
 2. MS Word.
 3. Foxit

Câu hỏi 95: Để gỡ bỏ một phần mềm mà bạn không sử dụng nữa bạn thực hiện?

 1. Vào Program/ Control Panel/ Uninstall program sau đó chọn phần mềm cần gỡ nhấn Uninstall/Change.
 2. Vào Control Panel/ Uninstall program sau đó chọn phần mềm cần gỡ nhấn

Uninstall/Change.

 1. Start/ Control Panel/ Uninstall program sau đó chọn phần mềm cần gỡ nhấn Uninstall/Change.

Câu hỏi 96: Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl – Alt – Del, chọn mục Restart.
 2. Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start – Shutdown, sau đó chọn mục Restart.
 3. Bấm nút Power trên hộp máy.

Câu hỏi 97: Để tắt máy tính đúng cách ta chọn?

 1. Tắt nguồn điện.
 2. Bấm nút Power trên hộp máy.
 3. Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown.

Câu hỏi 98: Để tắt một ứng dụng đang bị treo theo đú ng quy trình bạn thực hiện?

 1. Vào Start/ shutdown.
 2. Mở Windows Task Manager chọn ứng dụng bị treo, nhấn End task.
 3. Nhấn nút Reset từ case máy tính.

Câu hỏi 99: Để đọc được tập tin có định dạng (*.PDF) ta sử dụng những phần mềm nào sau đây?

 1. Foxit Reader.
 2. Microsoft Powe
 3. Microsoft Word.

Câu hỏi 100: Đối với hệ điều hành Windows 7, tên têp̣  tin nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

 1. Bai8pas
 2. Onthitotnghiep.doc
 3. Lop?cao.a