word-the-cao

120 Câu hỏi trắc nghiệm chương trình A môn Tin Học thi tuyển viên chức

Giá: 10,000

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH THI TIN HỌC

 • Hệ điều hành Windows XP:
 • Cấu trúc cây folder, thư mục, tập tin.
 • Các thao tác quản lý thư mục tập tin như: tạo, xóa, sao chép, di chuyển.
 • Tập tin shortcut, tạo shortcut trên Desktop và trên menu Start.
 • Các thao tác trên Taskbar.
 • Soạn thảo văn bản Winword:
 • Định dạng trang: khổ giấy, lề giấy.
 • Định dạng ký tự.
 • Định dạng paragraph.
 • Chèn symbol.
 • Kẻ khung.
 • Font chữ tiếng Việt: Unicode, VNI, TCVN3 (ABC)
 • Bullet and Numbering.
 • Công cụ vẽ Drawing.
 • Chèn picture.
 • Định dạng Tab.
 • In ấn.
 • Bảng tính Excel:
 • Các kiểu dữ liệu (kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu ngày…).
 • Các loại địa chỉ ( tương đối, tuyệt đối)
 • Các hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, INT, MOD, ROUND, LEFT, RIGHT, MID, VALUE, DAY, MONTH, YEAR, RANK, AND, OR, IF, VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF.
 • Trích lọc. sắp xếp dữ liệu.
 • In ấn.
 • PowerPoint:
 • Chọn
 • Định dạng Slide.
 • Chèn ảnh, âm thanh.
 • Tạo hiệu ứng.
 • Tạo nút điều khiển.
 • Internet:
 • Sử dụng Wed browser.
 • Tìm kiếm thông tin.
 • E-mail.