pdf-nạp thẻ

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn Tin học năm 2017

Giá: 20,000

Tài liệu gồm lý thuyết và bài tập, tổng số trang là 111 trang, gồm những nội dung sau:

PHẦN I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH

PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN MS – WORD

PHẦN III. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MICROSOFT EXCEL

PHẦN IV. CÔNG CỤ TRÌNH CHIẾU MICROSOFT POWERPOINT

PHẦN V. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Một số trang đầu của tài liệu:

Tai lieu Tin hoc 2016_Page_001 Tai lieu Tin hoc 2016_Page_002 Tai lieu Tin hoc 2016_Page_003 Tai lieu Tin hoc 2016_Page_004 Tai lieu Tin hoc 2016_Page_005