pdf-nạp thẻ

259 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức

Giá: 50,000

Bộ câu hỏi gồm: 

– 50 câu phần Internet

– 36 câu phần Powerpoint

– 57 câu phần Exel

– 41 câu phần Word

– 75 câu phần Window 7

Mô tả tài liệu:

tinhoc1303_Page_01 tinhoc1303_Page_02 tinhoc1303_Page_03