audio-text

Bài giảng (Audio) chữa một số bài tập thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2017

Giá: 50,000

Tài liệu với nội dung về chữa một số bài tập thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2017 bao gồm:

– 1 file audio (Ghi âm trực tiếp trên lớp) với thời lượng: 83 phút

– file text: 2 Slide bài tập Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghe thử file Audio: