pdf-nạp thẻ

Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp ôn thi công chức, viên chức (Có đáp án)

Giá: 100,000

Bộ tài liệu “Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp ôn thi công chức, viên chức (Có đáp án)” bao gồm 431 trang có 9 chương, mỗi chương có tóm tắt lý thuyết và bài tập(Có đáp án):

bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-424 bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-425 bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-426 bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-427 bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-428

 

Giới thiệu một số bài tập:

 

Pages-from-bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep_Page_1 Pages-from-bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep_Page_2 Pages-from-bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep_Page_3 Pages-from-bai-tap-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep_Page_4