word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Giá: 50,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật Khám bệnh bao gồm 99 câu hỏi về Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.

Một số câu hỏi và đáp án mô tả tài liệu:

Câu 1. Luật khám chữa bệnh quy định “Người bệnh” là

a. Người được thăm khám thực thể

b. Người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh

b. Người được chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp

c. Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

 

Câu 2: Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

a. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

b. Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng

c. Quản lý thống nhất việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động

d. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

 

Câu 3: Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

a. Trạm y tế được khám chữa bệnh bằng thuốc nam

b. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu

c. Phát triển công tác y tế học đường

d. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có

 

Câu 4: Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

a. Người hành nghề phải được đào tạo liên tục

b. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

c. Cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề

d. Cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 

Câu 5: Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

a. Người có tiền được ưu tiên khám bệnh trước

b. Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình

c. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

d. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh