Thi thử

24/09/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung chuyên đề: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung chuyên đề: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ . Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "491 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước" với những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

* Thời gian thi: 20 phút.

* Số câu hỏi: 20 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 10/20

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng