Thi thử

Bài thi thử ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ vị trí Thủ kho bảo quản và Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ vị trí Thủ kho bảo quản và Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 2024" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ vị trí Thủ kho bảo quản và Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 2024" với những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

– Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Quyết định 36/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

– Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT89

- Giá bài thi: 200.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT89)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 2127213666
– Techcombank – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - Techcombank: Tại đây

Hoặc:

– Số tài khoản: 7436589037100
– MB – Ngân hàng Quân đội
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - MB: Tại đây

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 (Hoặc Zalo) với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm một đề thi DEMO bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: