Thi thử

19/08/2019

Bài thi thử trắc nghiệm Hiến pháp 2013 ôn thi công chức, viên chức

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm Hiến pháp 2013 ôn thi công chức, viên chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Hiến pháp 2013" .

* Thời gian thi: 30 phút.

* Số câu hỏi: 30 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 15/30

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

Từ khóa:

Các bài đã đăng