Thi thử

31/10/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ A1 ôn thi công chức, viên chức

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ A1 ôn thi công chức, viên chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "600 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 năm 2019".

* Thời gian thi: 30 phút.

* Số câu hỏi: 30 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 15/30

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng