Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024" với những nội dung sau:

1. Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

2. Luật Hợp tác xã năm 2023

3.  Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

4. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP, ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

7. Quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù

8. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

9. Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT88

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT88)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 2127213666
– Techcombank – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - Techcombank: Tại đây

Hoặc:

– Số tài khoản: 7436589037100
– MB – Ngân hàng Quân đội
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - MB: Tại đây

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 (Hoặc Zalo) với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: