Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức vào cơ quan Đảng, Mặt trận TQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Cao Bằng 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức vào cơ quan Đảng, Mặt trận TQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Cao Bằng 2024" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức vào cơ quan Đảng, Mặt trận TQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Cao Bằng 2024" với những nội dung sau:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019

3. CHương I và Chương II Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Điều 2 (từ  khoản 1 đến khoản 12) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

4 .Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức .Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

5. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
6. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

7. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)

8. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trích yếu: Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

9. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT90

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT90)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 2127213666
– Techcombank – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - Techcombank: Tại đây

Hoặc:

– Số tài khoản: 7436589037100
– MB – Ngân hàng Quân đội
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - MB: Tại đây

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 (Hoặc Zalo) với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: