Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức xã TP.Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức xã TP.Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã TP.Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023 " với những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013: Chương I, IX

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019): Chương I, mục 3 chương II, chương III (mục 4), chương Vi, CHương VII

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019): Chương I, II, V, VI, VII, IX.

– Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

– Nghị định số 112/2011/NĐ-Cp ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

– Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy địnhvề cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

– Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Về việc Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.CHương I, Chương II (mục I)

– Thông tư 13/2019/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Thông tư số 04/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ ội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

– Nghị quyết số 76/NQ-CPcủa Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT46

- Giá bài thi: 230.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT46)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử 1 đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng