Thi thử

10/03/2019

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT(Có thể tùy chỉnh nội dung)

Chọn câu hỏi từ những nội dung sau:

  • Chọn câu hỏi từ Luật viên chức (trên tổng số 120 câu hỏi)
  • Chọn câu hỏi từ Luật Giáo dục 2019 (trên tổng số 385 câu hỏi)
  • Chọn câu hỏi từ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (trên tổng số 48 câu hỏi)
  • Chọn câu hỏi từ Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (trên tổng số 38 câu hỏi)
  • Chọn câu hỏi từ QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO (trên tổng số 11 câu hỏi)
  • Chọn câu hỏi từ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC (trên tổng số 28 câu hỏi)

Từ khóa:

Các bài đã đăng