Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi được xây dựng từ "Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể". Bài thi có những nội dung sau:

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có thể có 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng