Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

23/03/2020

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 16/04/2020

– Địa điểm: Tổ Văn phòng của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, Số 07 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: quan7.hochiminhcity.gov.vn