Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020

27/03/2020

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/03/2020 đến hết ngày 23/04/2020

– Địa điểm: Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện Mù Cang Chải.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mucangchai.yenbai.gov.vn