Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2024

25/06/2024

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/06/2024 đến hết ngày 23/07/2024

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

 

Nguồn tin: kienthuy.haiphong.gov.vn