Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

09/09/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 6877/KH-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tổ chức xét tuyển viên chức Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020;

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc xét tuyển viên chức Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có nộp đơn (phiếu) đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghiệp:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Hành chính, Kinh tế, Quản trị khách sạn.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Số lượng viên chức cần tuyển: 03 (ba) chỉ tiêu, cụ thể:

Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân: 03 chỉ tiêu.

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (01.003).

III. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Người đăng ký tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Vũng Tàu, địa chỉ: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện. Trường hợp người đăng ký gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp Phiếu được xác định theo dấu ngày đóng trên bì thư.

* Lưu ý:

– Người đăng ký có văn bằng chuyên môn cao hơn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thông báo tuyển, vẫn thực hiện tuyển và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp tự tuyển;

– Người đăng ký dự tuyển không phải nộp các hồ sơ có liên quan kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển; Sau khi có thông báo trúng tuyển (nếu trúng tuyển), UBND thành phố Vũng Tàu sẽ có thông báo cụ thể về việc cung cấp văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, để hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND thành phố phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo;

– Người đăng ký dự tuyển phải ghi rõ địa chỉ Email cá nhân trong Phiếu đăng ký dự tuyển. UBND thành phố sẽ gửi các thông báo liên quan đến quá trình xét tuyển cho thí sinh theo địa chỉ Email đã cung cấp.

IV. Nội dung và hình thức xét tuyển: thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp thí sinh.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Lưu ý:

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. Lệ phí dự tuyển: Dự kiến thu 500.000 đồng/người (năm trăm ngàn đồng) (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển).

– Thời gian thu lệ phí dự tuyển: Sau khi công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2. Hội đồng xét tuyển sẽ có thông báo cụ thể cho thí sinh.

VII. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 09/10/2020 – Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính, vào các ngày trong tuần (trừ ngày Thứ 7, Chủ Nhật).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu (Địa chỉ: 87 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3512245).

Trong quá trình lập Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3512245.

VIII. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thời gian: Dự kiến trong tháng 11/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Địa điểm: Dự kiến Hội trường UBND thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch khi nhận được Thông báo này phải photocopy ra giấy khổ lớn (A3) niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình./.

*****Phụ lục chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>>Xem thêm: Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2020

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn