Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre xét tuyển viên chức năm 2020

19/05/2020

Thực hiện tinh thần kế hoạch số 195 -KH/TĐTN-TTHĐTTN, ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc xét tuyển viên chức năm 2020”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Thí sinh có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 22 tuổi đến dưới 26 tuổi.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo hoặc có kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển (theo quy định).

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng và đăng ký dự tuyển

– Số lượng cần tuyển: 03 viên chức.

– Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng theo từng vị trí việc làm (phụ lục chi tiết kèm theo).

– Đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự xét tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách tham gia dự xét tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển

4.1. Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

– 02 bao thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người dự xét tuyển.

– Hồ sơ được đựng trong 01 bìa hồ sơ cỡ 22 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ các thông tin cá nhân và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

4.2. Sau khi xét đạt yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gồm

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Bảng sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng điểm hoặc học bạ của cả khóa học.

– Bảng sao có chứng thực sổ hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của đối tượng dự xét tuyển.

– Bản kê khai kinh nghiệm làm việc có xác nhận của cơ quan/đơn vị hoặc giấy tờ chứng minh (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, phân công công việc,…).

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đồng thời phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ dự xét tuyển.

4.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2020.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: (Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

– Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (số 910/1, đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

6. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, Nghiệp vụ của người dự tuyển.

* Lưu ý

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

7.1. Thời gian

– Ngày 15 tháng 5 năm 2020: Triển khai kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020, đăng ký thông báo trên Website tuoitrexudua và niêm yết công khai tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

– Từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2020: Thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

* Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ cuối cùng là 17h00 ngày 14 tháng 6 năm 2020, quá thời hạn trên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh sẽ không tiếp nhận hồ sơ.

7.2. Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (số 910/1, đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

8. Kinh phí

Thực hiện Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thu phí thí sinh đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng.

*****Phụ lục chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre xét tuyển viên chức tại năm 2020

Nguồn tin: tuoitrexudua.vn