Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên tuyển công chức, viên chức năm 2022

02/03/2022

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 76 chỉ tiêu

Công chức: 63 chỉ tiêu

Viên chức: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 30/03/2022

– Địa điểm: cơ quan, đơn vị nơi có chỉ tiêu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.tuoitrephuyen.vn