Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

08/01/2021

Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 18/01/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Khu trới 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

Nguồn tin: www.soytequangninh.gov.vn