Bệnh viện Đa khoan quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

Số TT

Trình độ chuyên môn

Số lượng tuyển

1

Bác sĩ đa khoa

10

2

Cử nhân điều dưỡng

10

3

Cử nhân điều dưỡng gây mê

01

4

Cao đẳng điều dưỡng

30

5

Cử nhân hộ sinh

04

6

Cao đẳng hộ sinh

06

7

Dược sĩ đại học

05

8

Cao đẳng Dược

05

9

Kỹ thuật Y Cử nhân xét nghiệm;

01

10

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học

01

11

Cử nhân kế toán, kiểm toán, tài chính

03

12

Cao đẳng kế toán, kiểm toán, tài chính

02

13

Kỹ sư công nghệ thông tin

02

14

Kỹ sư Điện, chuyên ngành kỹ thuật điện

01

15

Cao đẳng điện, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử

01

16

Kỹ sư môi trường

01

17

Cử nhân Luật

01

Tổng số

83

Tiêu chuẩn chung về trình độ Ngoại ngữ, Tin học

* Trình độ đại học trở lên:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc Chứng chỉ B Anh văn trở lên phải được cấp trước ngày 15/01/2020;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ A trở lên phải được cấp trước ngày 10/8/2016.

* Trình độ cao đẳng:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc Chứng chỉ A Anh văn trở lên được cấp trước ngày 15/01/2020;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ A trở lên phải được cấp trước ngày 10/8/2016.

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 7 giờ ngày 26/4/2021 đến hết 17 giờ ngày 25/5/2021.

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 15/6/2021 – 16/6/2021.

– Mọi liên lạc để có thông tin tuyển dụng, xin liên hệ điện thoại: 0292. 3861946.

Nguồn tin: bvdkomon.com