Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021

09/02/2021

Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021 như sau:

Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/02/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Lầu 10, dãy E, tòa nhà Bách Hợp, Bệnh viện Hùng Vương. Số 128 đường Hồng Bàng,

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021

Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021 Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết thông tin ứng viên

Nguồn tin: bvhungvuong.vn