Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 9/2020

11/09/2020

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 9/2020 như sau:

Nguồn tin: bvpnt.org.vn